page view image

Familiebading (onsdag) i Sivdammen helsebasseng 2023

Tijdsloten

woensdag 6 dec 2023

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
Information
event image

Familiebading / offentleg bading.

  • Bestill billett her og vis QR-koden på billetten til badevaktene i billettluka når du kjem.
  • Billettar vert lagt ut for sal kvar måndag kl. 12.00.
  • Det er lik billettpris for barn/vaksen/honnør.
  • Billetten gjeld for ein klokketime og inkluderer garderobetid.

Første time: 18.30 - 19.30
Andre time: 19.30 - 20.30

Beperkingen

Det er påbode med badehette i symjehallen.
Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige
Småbarn/bleiebrukarar skal bruka badebleie, og tettvevd badebukse/brillebukse.

Ein time er inkludert garderobetid.

Afstandsverklaring

KJøpte billettar vert ikkje refundert.