Bading i Sivdammen helsebasseng (torsdag)

Tickets Not Available

Arrangementsinformasjon

Billetten gjeld for bading i Sivdammen helsebasseng torsdagar kl. 19.30-21.00.

Det er lik billettpris for barn/vaksen/honnør.Restriksjoner

Det er påbode med badehette i symjehallen.
Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

Organizer
Bading i Bryne