Bading i Bryne symjehall

Time slots

fredag 26 nov 2021

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
Arrangementsinformasjon

Billetten gjeld for bading i Bryne symjehall følgande tidspunkt:

Tysdag og fredag kl. 18.00 - 19.00
Familiebading og bading for jenter og gutar opp til 16 år

Tysdag og fredag kl. 19.00 - 20.00
Bading for vaksne

Det er lik billettpris for barn/vaksen/honnør.

Restriksjoner

Billetten gjeld berre for bading i Bryne symjehall.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.