Torsdagsbading i Sivdammen helsebasseng 2023

page view image

Tickets Not Available

Time slots
Selected date
event image

Event information

Offentleg bading for vaksne over 16 år.

  • Bestill billett her og vis QR-koden på billetten til badevaktene i billettluka når du kjem.
  • Det er lik billettpris for barn/vaksen/honnør.
  • Billetten gjeld for bading i Sivdammen helsebasseng torsdagar kl. 19.30-21.00.

Restrictions

Det er påbode med badehette i symjehallen.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.

Organizer
Bading i Bryne