Bading i Sivdammen helsebasseng (torsdag)

Time slots

Thursday 25 Nov 2021

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
EVENT INFORMATION

Billetten gjeld for bading i Sivdammen helsebasseng torsdagar kl. 19.30-21.00.

Det er lik billettpris for barn/vaksen/honnør.Restrictions

Det er påbode med badehette i symjehallen.
Barn under 10 år skal ha følgje med vaksne. Det same gjeld dei over 10 som ikkje er symjedyktige.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.